کلیدواژه‌ها = پیامدها
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی پدیده طلاق، ریشه‌ها و پیامد‌ها در شهر تهران1395

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 139-164

رویا طاهری بنچناری؛ حسین آقاجانی مرساء؛ علیرضا کلدی


2. بررسی وضعیت طرد اجتماعی زنان روستایی (مورد مطالعه: روستای چمران از توابع بخش نوبران در شهرستان ساوه)

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 229-260

سید احمد فیروز آبادی؛ زهرا فرضی زاده؛ زینب دانشپور