کلیدواژه‌ها = راهبردها
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی پدیده طلاق، ریشه‌ها و پیامد‌ها در شهر تهران1395

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 139-164

رویا طاهری بنچناری؛ حسین آقاجانی مرساء؛ علیرضا کلدی


2. نگرش مردم به سوء مصرف موادمخدر در کشور

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 81-111

علی حاجلی؛ محمدعلی زکریایی؛ سوده حجتی کرمانی