کلیدواژه‌ها = دولت الکترونیک
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل تحلیل تفسیری-ساختاری علل مؤثر بر فساد اداری دولت الکترونیک در ایران

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 63-90

محمد حسن بهبودی؛ مهدی ابزری؛ اکبر اعتباریان