فهم جنبش دانشجویی در ایران با تأکید بر فعالیت‌های دانشجویی در دوره اصلاحات (1384 ـ 1376)

نویسنده

دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران

چکیده

جامعة‌ ایران نیز در چند دهة گذشته شاهد تجربه جنبش‌های دانشجویی بوده است. این جنبش‌ها پیشقراول جنبش‌های ملی و سراسری، از جمله نهضت ملی نفت (1332)، انقلاب اسلامی (1357) و جنبش اصلاحی (1376) بوده‌اند. چرا جنبش‌های دانشجویی به راه می‌افتند؟ این مقاله می‌کوشد از منظر پنج نظری?‌ جامعه‌شناختی به این پرسش پاسخ دهد و پس از آن، تجربة جنبش‌ دانشجویی در ایران را ارزیابی خواهد کرد. در پایان، دلایل افول فعالیت‌های دانشجویی در دوره اصلاحات یعنی از سال 1380 تا 1384 توضیح داده می‌شود. دلایل افول فعالیت‌های دانشجویی در دوره اصلاحات یعنی از سال 1380 تا 1384 توضیح داده می‌شود.

کلیدواژه‌ها