روش‌های غیر مستقیم برآورد تعداد مصرف‌کنندگان مواد مخدر

نویسندگان

1 استادیار جامعه‌شناسیِ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی و پژوهشگر مسائل اجتماعی

چکیده

این مقاله به معرفی روش‌های برآورد تعداد مصرف‌کنندگان مواد مخدر می‌پردازد. مصرف‌کنندگان مواد مخدر را می‌توان به عنوان یک جمعیت پنهان در نظر گرفت، زیرا شناسایی و دسترسی به آنها دشوار است. بنابراین، مطالعه‌ی ویژگی‌های مصرف‌کنندگان و تعداد آنها مستلزم به کار گرفتن روش‌های خاصی است. استفاده از پیمایش عمومی برای برآورد جمعیت هدف مصرف‌کنندگان مواد مخدر با مشکلات تورش مشاهده و انتخاب است. متخصصان روش‌های غیرمستقیمی را برای برآورد حجم جمعیت‌های پنهان ابداع کرده‌اند. روش ضریبی و روش صید- صید مجدد (نمونه- نمونه مجدد) دو روش عمده از روش‌های غیر مستقیم هستند که در برآورد تعداد مصرف‌کنندگان مواد مخدر هم کاربرد دارند. این روش ها غیرمستقیم هستند زیرا به جای مراجعه‌ی مستقیم به اعضای جمعیت مورد بررسی، بر فهرست‌های متشکل از نام‌های ثبت‌شده‌ی اعضای جمعیت پنهان مبتنی هستند. مقاله‌ی حاضر به معرفی این دو روش می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها