اقتصاد موادمخدر ـ برآورد هزینه در ایران

نویسندگان

1 کارشناس ارشد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

2 دکترای مدیریت و رئیس کمیته مبارزه با مواد مخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام

چکیده

در مورد برآورد هزینه‌های مواد مخدر در ایران گرچه دستگاه‌های مختلف فعال در این امر به فراخور حوزه تحت پوشش خود اقداماتی انجام داده‌اند و ستاد مبارزه با مواد مخدر در برخی مقاطع زمانی برآوردهایی را در این خصوص منتشر کرده است، ولی هیچگاه این برآوردها همانند دیگر کشورها به صورت نظام‌مند و مبتنی بر روش‌شناسی مشخص انجام نشده است. این مقاله ضمن بررسی برآوردهای پیشین، با استناد به روشی تحت عنوان گروه‌های اجتماعی پرداخت کننده هزینه‌ها، در سطح کلان، و همچنین با استفاده از متدولوژی گروه لوین در اقتصاد مواد مخدر ایالات متحده امریکا، در سطح محاسبات خرد، به برآورد هزینه‌های گروه‌های مختلف مصرف‌کنندگان، غیر مصرف‌کنندگان (جامعه) و دولت پرداخته است. افزون بر این، با تقسیم بندی هزینه‌ها به هزینه‌های مستقیم، غیر مستقیم و جنبی، هر یک از انواع هزینه را متاثر از شیوه پرداخت، طبقه بندی کرده است.

کلیدواژه‌ها