بررسی جامعه‌شناختی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

چکیده

قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر اخیراً از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و در روزنامۀ رسمی ابلاغ شده است. با وجود این، رئیس جمهور به دلیل وجود پاره­ای اشکالات، از رهبری درخواست کرده است اجرای آن را متوقف کنند، ولی در نهایت شورای حل اختلاف، صلاح را در اجرا و رفع نواقص آن دیده­اند. از آنجا که این طرح هم اکنون در دست بررسی است، در این مقاله تلاش شده با رویکرد جامعه‌شناختی موضوع امر به معروف و نهی از منکر را به طور کلی و این قانون را به طور خاص بررسی کند. با توجه به ضرورت توجه به عناصر کنش‌گرایانه و ساختارگرایانه و اقتضائات اخلاقی و قانونی در روابط و مناسبات بین فردی و نظارت عمومی و غلبۀ فقه فردگرایانه، قانون مزبور بررسی می­شود. در عین تأکید بر تمایز نظام ارزش‌مدار اسلامی که لازمۀ آن این است که نمی‌توان از احساس مسئولیت‌های فردی صرف نظر کرد، بر قانونی که به زیر‌ساخت‌ها و ساخت‌های اجتماعی همزمان با اقدامات کنشی توجه کند، تأکید شده است.

کلیدواژه‌ها