بررسی جامعه‌شناختی اختلالات روانی در سایگون و مقایسه‌ی آن با اراک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جامعه‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در مطالعه­ی حاضر تمرکز بر شیوع­شناسی اختلالات روانی در جمعیت 18 تا 64 سال ساکن در شهر سایگون و بررسی مولفه­های جامعه­شناختی موثر بر شیوع این اختلالات بوده ولی در جای جای مباحث به مقایسه­ی وضعیت سلامت ذهنی ساکنین این شهر با شهر اراک که مطالعه­ای نظیر را در مورد آن کمی قبل­تر به انجام رسانده بودیم نیز پرداختیم. شیوع اختلالات روانی با استفاده از پرسش­نامه­ی سلامت عمومی (­­­GHQ-28)­، و پارامترهای جامعه­شناختی موثر بر آن­ها، با استفاده از نظریات آنومی دورکیم و فشار ساختاری مرتون مورد بررسی قرار گرفتند. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، روش کمی و ابزار جمع­آوری اطلاعات، پرسش­نامه است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 384 به دست آمد. نتایج نشان داد که میزان شیوع اختلالات روانی در شهر سایگون برابر با 2/10% درصد و به تفکیک جنسیت در مردان برابر با 5/5% و زنان 8/12% است و مولفه­های مهاجرت، وضعیت شغلی، پایگاه طبقاتی، قومیت، فشارهای ساختاری و اجتماعی، مشکلات خانوادگی و سرمایه­ی اجتماعی، همگی در به خطر انداختن سلامت روانی و ابتلای افراد به اختلالات روانی اثرگذارند. در مقایسه­ی این دو شهر صنعتی، وضعیت اختلال روان در شهر اراک به مراتب بدتر از شهر سایگون است: اختلال روانی در اراک در مجموع 9/28% و به تفکیک جنسیت، در زنان 55/34% و در مردان 31/23% به دست آمد. تنها مولفه­ی جامعه­شناختی­ای که در خصوص شهر سایگون تایید نشد، مولفه­ی پایبندی مذهبی بود. اثر تمامی مولفه­های جامعه­شناختی مذکور در خصوص شهر اراک هم تایید گردید و علاوه بر موارد بالا، مولفه­ی پایبندی مذهبی نیز با معنی­داری 000/0 قویا تایید شد. چنانکه در نتیجه­گیری مقاله بحث می­شود، نتیجه­ی فاصله­دار این دو شهر دور از انتظار اولیه است، چون سایگون پایتخت ویتنام جنوبی بود و جنگ وحشتناک و کم­سابقه­ی آمریکا با ویتنام را تجربه کرده است.

کلیدواژه‌ها