دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 1-251 
فرایند خلق بی‎تفاوتی اجتماعی در بافت تعاملی ایرانیان

صفحه 165-190

10.22059/ijsp.2018.65905

فاطمه سادات علمدار؛ محمدرضا جوادی‎یگانه؛ جبار رحمانی