نویسنده = محمد مهدی رحمتی
تعداد مقالات: 2
1. فرایند یادگیری اجتماعی مصرف مواد نیروزای غیر مجاز (دوپینگ) در بین ورزشکاران حرفه‌ای

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 117-138

محمود شارع پور؛ سعید کبیری؛ محمد مهدی رحمتی؛ محمد اسماعیل ریاحی


2. عملکرد نیروی انتظامی در مدیریت رفتار تماشاگران فوتبال (مطالعه موردی: هواداران داماش رشت و ملوان بندرانزلی)

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 391-414

سعید کبیری؛ محمد مهدی رحمتی؛ همایون رضایی زاده