کلیدواژه‌ها = شهر تهران
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی پدیده طلاق، ریشه‌ها و پیامد‌ها در شهر تهران1395

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 139-164

رویا طاهری بنچناری؛ حسین آقاجانی مرساء؛ علیرضا کلدی


2. بررسی جامعه شناختی احساس امنیت جنسی زنان

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1389

مریم نجار نهاوندی؛ اعظم آهنگر سلابتی