کلیدواژه‌ها = شهر تهران
تعداد مقالات: 3
1. خودکشی؛ پاسخی به چرخة حذف

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 131-151

زینب کوچکیان؛ علی رضا کلدی


2. واکاوی پدیده طلاق، ریشه‌ها و پیامد‌ها در شهر تهران1395

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 139-164

رویا طاهری بنچناری؛ حسین آقاجانی مرساء؛ علیرضا کلدی


3. بررسی جامعه شناختی احساس امنیت جنسی زنان

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1389

مریم نجار نهاوندی؛ اعظم آهنگر سلابتی