کلیدواژه‌ها = نظریۀ مبنایی
تعداد مقالات: 2
1. خودکشی؛ پاسخی به چرخة حذف

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 131-151

زینب کوچکیان؛ علی رضا کلدی


2. داغِ ننگ‌سازی و پزشکی‌شدن مسائل روانی: مطالعه‌ای برساخت‌گرایانه دربارۀ مسئلۀ افسردگی در شهر تبریز

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 27-50

ابوعلی ودادهیر؛ حسین ذلولی؛ حسین بنی فاطمه؛ فریده نبیلی