کلیدواژه‌ها = جنسیت
تعداد مقالات: 3
1. نابرابری‌های اجتماعی در کتاب‌های درسی دورۀ مشروطه (مطالعۀ موردی: تعلیم الاطفال، کتاب علی، تأدیب الاطفال و تربیت نسوان)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 119-137

علی باغدار دلگشا؛ عباس سرافرازی؛ هما زنجانی‌زاده؛ هادی وکیلی


2. واکاوی ادراک جوانان از تجربه طلاق: مطالعه‌ی کیفی در شهر تهران

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-28

رسول صادقی؛ مرضیه ابراهیمی؛ نسیبه زنجری


3. آزمون تئوری‌های مساله اجتماعی پیوند با مدرسه در بین دانش‌‌آموزان مقطع ابتدائی

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 113-137

محمود قاضی طباطبائی؛ الهه حجازی؛ علی رضائی شریف