کلیدواژه‌ها = جنسیت
واکاوی ادراک جوانان از تجربه طلاق: مطالعه‌ی کیفی در شهر تهران

دوره 7، شماره 2، آبان 1395، صفحه 1-28

10.22059/ijsp.2016.63789

رسول صادقی؛ مرضیه ابراهیمی؛ نسیبه زنجری


آزمون تئوری‌های مساله اجتماعی پیوند با مدرسه در بین دانش‌‌آموزان مقطع ابتدائی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 113-137

محمود قاضی طباطبائی؛ الهه حجازی؛ علی رضائی شریف