کلیدواژه‌ها = مشارکت
تعداد مقالات: 4
2. بررسی تاثیر شبکه‌های اجتماعی و مشارکت بر محرومیت اجتماعی زنان (مورد مطالعه: زنان شهر ارومیه)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 253-272

مریم سیدزاده طلاتپه؛ سیدمحمدصادق مهدوی؛ مصطفی ازکیا


3. تحلیلی بر کم و کیف سرمایۀ اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 297-328

ملیحه شیانی؛ محمد رضا انصاری


4. زندگی شهری، ترس از قربانی شدن و کاهش سرمایه اجتماعی در کلان شهر تهران

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1390

امیر ملکی؛ فرهاد رستگار نسب؛ جعفر عبدالملکی؛ مهدی خلفخانی