کلیدواژه‌ها = قتل
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل جرم شناختی خود-دگرکشی، با تاکید بر خود-دگرکشی انگیزشی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 287-310

نبی‌ اله غلامی؛ شهلا معظمی؛ سکینه سلطانی کوهبنانی


2. مطالعۀ جامعه‌شناختی قتل: شناسایی ریسک‌فاکتورها

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 191-218

سهیلا صادقی فسایی


3. تیپولوژی‌ها‌ی قتل بر‌اساس چند روایت

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 45-68

سهیلا صادقی فصایی