کلیدواژه‌ها = روش کیفی
تعداد مقالات: 3
1. برساخت اجتماعی مصرف مواد مخدر و اعتیاد در شهرستان رودبار جنوب

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 273-296

سید حسین سراج زاده؛ امید عزیززاده


2. مطالعۀ جامعه‌شناختی قتل: شناسایی ریسک‌فاکتورها

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 191-218

سهیلا صادقی فسایی


3. تیپولوژی‌ها‌ی قتل بر‌اساس چند روایت

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 45-68

سهیلا صادقی فصایی