کلیدواژه‌ها = اعتماد
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تجربۀ افراد از عضویت در شبکه‌های هرمی کوئست: علل جذب، شیوۀ فعالیت و پیامدها

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 71-94

ابراهیم حاجیانی؛ آرش نصر اصفهانی؛ اسماعیل غلامی پور


2. تحلیلی بر کم و کیف سرمایۀ اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 297-328

ملیحه شیانی؛ محمد رضا انصاری


3. زندگی شهری، ترس از قربانی شدن و کاهش سرمایه اجتماعی در کلان شهر تهران

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1390

امیر ملکی؛ فرهاد رستگار نسب؛ جعفر عبدالملکی؛ مهدی خلفخانی


4. سرمایه‏ی اجتماعی خانواده و خشونت خانگی

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 31-53

امیر ملکی؛ پروانه نژادسبزی