کلیدواژه‌ها = اعتماد
بررسی تجربۀ افراد از عضویت در شبکه‌های هرمی کوئست: علل جذب، شیوۀ فعالیت و پیامدها

دوره 6، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 71-94

10.22059/ijsp.2015.56920

ابراهیم حاجیانی؛ آرش نصر اصفهانی؛ اسماعیل غلامی پور


زندگی شهری، ترس از قربانی شدن و کاهش سرمایه اجتماعی در کلان شهر تهران

دوره 2، شماره 1، اسفند 1390

امیر ملکی؛ فرهاد رستگار نسب؛ جعفر عبدالملکی؛ مهدی خلفخانی


سرمایه‏ی اجتماعی خانواده و خشونت خانگی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 31-53

امیر ملکی؛ پروانه نژادسبزی