کلیدواژه‌ها = سرمایۀ اجتماعی
تعداد مقالات: 4
2. تحلیلی بر کم و کیف سرمایۀ اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 297-328

ملیحه شیانی؛ محمد رضا انصاری


3. تجارب زیستۀ دختران 30 سال به بالا در زمینۀ داغ ننگ ناشی از تجرد (مورد مطالعه: شهرهای اصفهان و یزد)

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 305-331

فرزانه قانع عزآبادی؛ مسعود کیانپور؛ وحید قاسمی


4. بررسی تأثیرات جمعی سرمایۀ اجتماعی، شادابی اجتماعی و حمایت اجتماعی بر سلامت اجتماعی‌

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 235-263

منصور وثوقی؛ سید محمد صادق مهدوی؛ احسان رحمانی خلیلی