کلیدواژه‌ها = حمایت اجتماعی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی ارتباط بین حمایت اجتماعی و سلامت اجتماعی جوانان مناطق حاشیه نشین شهر کرمانشاه

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 233-257

یونس نوربخش؛ هابیل حیدرخانی؛ اصغر محمدی


3. بررسی تأثیرات جمعی سرمایۀ اجتماعی، شادابی اجتماعی و حمایت اجتماعی بر سلامت اجتماعی‌

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 235-263

منصور وثوقی؛ سید محمد صادق مهدوی؛ احسان رحمانی خلیلی