کلیدواژه‌ها = جوانان
تعداد مقالات: 5
1. مسمومیت دارویی عمدی به‌مثابه خودکشی: زمینه‌ها و پیامدهای اجتماعی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 217-240

ستار پروین؛ ابراهیم اخلاصی؛ سیدمهرداد نظری آدریانی


2. بررسی ارتباط بین حمایت اجتماعی و سلامت اجتماعی جوانان مناطق حاشیه نشین شهر کرمانشاه

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 233-257

یونس نوربخش؛ هابیل حیدرخانی؛ اصغر محمدی


3. واکاوی ادراک جوانان از تجربه طلاق: مطالعه‌ی کیفی در شهر تهران

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-28

رسول صادقی؛ مرضیه ابراهیمی؛ نسیبه زنجری


4. بیگانگی اجتماعی جوانان و عوامل مؤثر بر آن (مورد مطالعه: جوانان 20 تا 30 سالۀ شهرستان خدابنده)

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-17

عادل ابراهیمی لویه؛ علی صحبتی ها؛ همایون رضایی زاده