دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397 
6. فرایند یادگیری اجتماعی مصرف مواد نیروزای غیر مجاز (دوپینگ) در بین ورزشکاران حرفه‌ای

صفحه 117-138

محمود شارع پور؛ سعید کبیری؛ محمد مهدی رحمتی؛ محمد اسماعیل ریاحی


7. واکاوی پدیده طلاق، ریشه‌ها و پیامد‌ها در شهر تهران1395

صفحه 139-164

رویا طاهری بنچناری؛ حسین آقاجانی مرساء؛ علیرضا کلدی