کلیدواژه‌ها = اعتیاد
فراتحلیل آسیب‌های اجتماعی رایج در بین دانش‌آموزان

دوره 12، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 67-101

10.22059/ijsp.2021.84967

سید ضیاء هاشمی؛ سمیه مردانی


سبب‌شناسی اعتیاد زنان (مقایسه دیدگاه‌های مصرف‌کنندگان، متخصصان و مردم)

دوره 8، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 139-162

10.22059/ijsp.2017.64137

صلاح الدین قادری؛ رویا نوری؛ جلیل کریمی


برساخت اجتماعی مصرف مواد مخدر و اعتیاد در شهرستان رودبار جنوب

دوره 5، شماره 2، آبان 1393، صفحه 273-296

10.22059/ijsp.2014.55549

سید حسین سراج زاده؛ امید عزیززاده


اعتیاد، طرد اجتماعی و کارتن خوابی در شهر تهران؛ پژوهشی کیفی

دوره 1، شماره 4، اسفند 1389

رحمت الله صدیق سروستانی؛ آرش نصراصفهانی


اعتیاد به مثابه بیماری؛ نگرش نمونه ای از ساکنان شهر تهران نسبت به بیماری انگاری اعتیاد

دوره 1، شماره 4، اسفند 1389

فاطمه جواهری؛ سید حسین سراج زاده؛ فریق میرو قشلاق


ساخت اجتماعی اعتیاد در ایران

دوره 1، شماره 4، اسفند 1389

محمدتقی کرمی؛ سیدمهدی اعتمادی‌فرد