دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 7-295 (این شماره در مرداد ماه ۱۳۹۹ منتشر شده است) 
6. خودکشی؛ پاسخی به چرخة حذف

صفحه 131-151

زینب کوچکیان؛ علی رضا کلدی


7. فرایند طلاق در افراد طبقة متوسط شهر تهران

صفحه 153-177

محمدرضا جوادی یگانه؛ فاطمه علمدار


11. زمینه‌‌های شکل‌گیری دست‌فروشی در شهر رشت

صفحه 245-269

هوشنگ نایبی؛ علی اصغر سعیدی؛ مهرداد توکلی راد