دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 7-311 (این شماره در اردیبهشت 1399منتشر شده است.) 
4. مسئلۀ اجتماعی مهاجرت از افغانستان: تمایلات و عوامل پشتیبان

صفحه 97-118

رسول صادقی؛ عبدالله محمدی؛ محمدجلال عباسی شوازی


9. مسمومیت دارویی عمدی به‌مثابه خودکشی: زمینه‌ها و پیامدهای اجتماعی

صفحه 217-240

ستار پروین؛ ابراهیم اخلاصی؛ سیدمهرداد نظری آدریانی


12. فرایند مصرفی‌شدن آب شهری در تهران (ارائۀ نظریۀ داده‌بنیاد)

صفحه 281-311

نیما بردیافر؛ وحید قاسمی؛ عباس کاظمی؛ جبار رحمانی