دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، شهریور 1396 
تجربه استیگما و هویت مخدوش‌ مادران دارای فرزند اتیسم

صفحه 103-117

10.22059/ijsp.2017.64135

شیرین احمدنیا؛ شمیم شرافت؛ کیانا تقی‌خان؛ سینا توکلی